Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 77 441 40 69
fax. 77 441 40 70
www   e-mail

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 77 464 9 33
Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 77 421 20 91Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel./fax 77 421 96 84
www   e-mail