ADRES  
  Obwód Drogowy nr 3  
  w Chrząstowicach 
  Adres:    46-053 Chrząstowice  
                 ul. Dworcowa 28  
  Tel./Fax: 77 421 96 84 
  E-mail:   Wyślij wiadomość

                           OBWÓD DROGOWY NR 3 W CHRZĄSTOWICACH 
 Obwód Drogowy w Chrząstowicach zajmuje się bieżącym utrzymaniem 130,60 km
 dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.Zasięg
 działania obwodu obejmuje sieć dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek,
 Chrząstowice i Tarnów Opolski.

ZDP OPOLE

PRZETARGI-OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Copyright © 2012 ZDP Opole-Obwód Drogowy nr 3 w Chrząstowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone