Adres
Bez nazwy Obwód Drogowy nr 3 
w Chrząstowicach


Adres:     46-053 Chrząstowice 
                ul. Dworcowa  28 
Tel./Fax:  77 421 96 84
E-mail:    Wyślij wiadomość

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zimowe utrzymanie

1. Wprowadzenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu opolskiego o łącznej długości 561,1 km. Prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem będą prowadziły firmy wyłonione w drodze przetargu. ZDP zawarł jednoroczne umowy na dostawę materiałów do zwalczania śliskości i kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg.

2. Zakres działań służby drogowej w stosunku do poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 r.

Na podstawie Uchwały Nr 169/2003 Zarządu Powiatu Opolskiego będą obowiązywały w sezonie zimowym 2013/2014 następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

·Standard V
·Standard VI

Wykaz dróg ( administrowanych przez tutejszy Zarząd ) do zimowego utrzymania w sezonie 2013/2014 z podziałem na poszczególne standardy przedstawiono w punkcie 8.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami, noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach, panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie nie w pełni sprawnych pojazdów ciężarowych (łyse opony, moc silnika nieadekwatna w stosunku do przewożonej masy) może grozić poważnymi utrudnieniami w ruchu, powstawaniem przerw w komunikacji drogowej i utrudnić pracę służbom drogowym w usuwaniu gołoledzi lub śniegu.W związku z tym, apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów, bowiem zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny.

3. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego,a także z natężenia ruchu. Zdecydowano się na zakwalifikowanie niektórych dróg do odcinków nieobjętych zimowym utrzymaniem, są to jednak drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym często leśne i gruntowe. Dlatego też, między innymi większe środki mogły zostać przeznaczone na odcinki, które pełnią decydującą rolę w całościowej infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej naszego regionu.czytaj więcej

Siedziba Obwodu

ZDP Opole

Pogoda
Pogoda na następne dni